Skip to main content

Om oss

Vårt uppdrag är att tillhandahålla ett professionellt och strukturerat stöd till individer som av olika anledningar behöver vägledning i sin dagliga livsföring. Det praktiska arbetet sker i form av individuella och skräddarsydda insatser som stärker och utvecklar individens förmåga att klara av ett fungerande vardagsliv i bostad och samhälle. Det innebär ett kontinuerligt arbete med kartläggning, färdighetsträning samt preventiva och behandlande insatser som har stöd i aktuell forskning.

Hos oss arbetar kvalificerade ungdomshandledare som alla har den utbildning, erfarenhet och kompetens som är nödvändig för att kunna samordna insatser och ge adekvat stöd. Vi har även egna psykologer samt direkt tillgång till andra legitimerade specialister som läkare, psykiatriker, sjuksköterska och sjukgymnast. Därmed kan vi erbjuda professionella insatser exempelvis vid behov av:

 • Remittering till specialistsjukvård
 • Psykologisk bedömning
 • Medicinsk screening
 • Psykologutredning
 • Psykologsamtal
 • Handledning
 • Provtagning
 • Kroppsbehandling

Målgrupp

Vi erbjuder stödboende och öppenvård för individer från 16 år enligt SoL, LVU och LVM. Det är ett individuellt utformat stöd med praktiska, pedagogiska och sociala insatser för individer med varierande problematik; t.ex. neuropsykiatrisk funktionsvariation, psykosocial och hedersrelaterad problematik, riskbeteende för att utveckla missbruk eller kriminalitet samt individer i behov av skydd.

Boende

 • Stödboende 16-20 år

 • Stödboende med öppenvård/stöd och behandling

 • Stödboende förstärkt med resursperson i direkt anslutning till boendet

 • Öppenvård/stöd och behandling

 • Träningslägenhet ≤21 år

 • Träningslägenhet med öppenvård/stöd och behandling

 • Träningslägenhet förstärkt med resursperson i direkt anslutning till boendet

Stöd och behandling

Formea jobbar för att bygga en fungerande livssituation och en känsla av sammanhang:

 • Hälsa – En viktig pusselbit handlar om psykisk och fysisk hälsa. Tillsammans försöker vi förstå var man står och vad man önska uppnå. Vi utforskar hur tankar, känslor och handlingar hänger ihop. Vi vänder och vrider på alternativa strategier för att möta måendet i vardagen.
 • Nätverk – Nätverket involveras i största möjliga utsträckning. Nätverket utgör en viktig del i processen; den bekräftar ungdomens framsteg, ger hejarop men ger också ett stöd som inte kan ersättas.
 • Sysselsättning – En sysselsättning är viktigt för att komma in i en gemenskap och ett sammanhang. Det kan handla om en praktikplats som syftar till erfarenhet som kan leda till ett jobb. Det kan också handla om studier för att läsa upp en missad skolgång. Vad och i vilken omfattning utreds tillsammans med den unge.
 • Fritid – Vi stöttar och hjälper till att komma igång med någon form av fritidssysselsättning eller hobby. En intressant fritid kan betyda otroligt mycket för ungdomen och för många förvandlas det till ett bestående inslag i vardagen.

Formea Ung har sedan 2020-04-16 tillstånd från IVO att bedriva stödboende.

Har ni frågor? Tveka inte att kontakta oss.