Skip to main content

Formea – ett kompetent alternativ i Norrland

Formea – ett kompetent alternativ i Norrland

Vi bedriver småskaliga verksamheter med kvalificerade tjänster inom tre områden: Konsulentstödd familjehemsvård, Stödboende/öppenvård för ungdomar samt Organisationsutveckling. Samtliga medarbetare har adekvat utbildning och betydande erfarenheter inom respektive område.

Vi har egna psykologer och även tillgång till andra legitimerade specialister inom psykologi och medicin samt juridisk kompetens. Därför kan vi erbjuda kompletterande insatser för ett optimalt behandlingsresultat – där individens trygghet och utveckling står i fokus.

Formea Familj

Formea Ung

Formea Organisation

Har ni frågor? Tveka inte att kontakta oss.