Vår kompetens

Anneli och Bengt är legitimerade psykologer med många års erfarenhet av utvecklingsarbete med individer, grupper och organisationer. Vi fördjupar oss kontinuerligt inom en mängd olika områden och följer forskningen kring arbetslivet på nära håll.

Detta borgar för en gedigen teoretisk förståelse, ett professionellt förhållningssätt och en vetenskaplig grund där vi väljer de metoder som passar bäst för det aktuella uppdraget. Av erfarenhet vet vi att våra kunder ser detta som en styrka i sin organisations- och affärsutveckling.

Anneli Karlsson

Anneli Karlsson är legitimerad psykolog och arbetar med personlig utveckling, ångest- och fobihantering samt sömn- och stressproblematik.

Annelis stora intresseområde är kommunikation i alla former men särskilt hur språket formar vår verklighet. Hon arbetar även med psykologiska utredningar och rehabiliteringsprocesser vid komplex sjukdomsproblematik.

Utanför Formea är Anneli friskvårdsinstruktör sedan 27 år och är licensierad i flera olika gruppträningsprogram. Det gör att balansen mellan det fysiska och det psykiska välbefinnande alltid är i fokus. Vad många inte vet är att hon ritat ett flertal trädgårdar i Umeå-trakten.

Bengt Larsson

Bengt Larsson är legitimerad psykolog och arbetar med utveckling av individer, grupper och organisationer. Han skapar program för personlig utveckling samt genomför personbedömningar i samband med urval och karriärplanering.

Bengt har under många år handlett arbetsgrupper och arbetat med konflikthantering i små och stora sammanhang. Exempel på uppdragsgivare finns inom industri och försäljning samt offentlig verksamhet som vård, omsorg, skola och kultur.

När Bengt får tid över förverkligar han sina planer för husen på havsudden som däremellan får stå tillbaka till förmån för resor och andra aktiviteter.

Arrow-up